شرکت مدسینا سرم

تولیدکننده محلول های دیالیز صفاقی به روش APD و CAPD

شرکت مدسینا سرم در تابستان 1394 آغاز به کار کرد و محورهای اصلی فعالیت آن به شرح زیر است:

- تولید انواع محلول های دیالیز صفاقی مورد استفاده در بیمارستان ها، مراکز درمانی و پزشکی و بخش های دیالیز کشور

- تولید انواع سرم های تزریقی، دارو و سایر محلول های درمانی

در تولید محصولات دارویی از بالاترین سطح استانداردهای جهانی محیط تولید، مواد اولیه و روش تولید بهره می گیرد. وجود این محصولات، سبد حمایت از بیماران کلیوی پیشرفته ESRDرا تکمیل می کند.